२२ जना सहसचिवमा उत्तीर्ण

0
203


लोक सेवा आयोगले २०७६।७७ का लाग लिएको बिज्ञापन नम्बर १६६५३।०७६–७७(आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव पदको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले प्रशासन सिेवामा रिक्त २२ जनाको कोटाका लागी लिएको परिक्षामा सफल भएका २८ जना उम्मेदवारको गत असार २ गतेबाट अन्तरवार्ता लिएको थियो । अनतरवार्तामा एक जना उममेदवार अनुपस्थित थिए ।
अन्तरवार्तामा उपीसथ्त २७ जना मध्यै २२ जनालाई आयोगले उत्तीर्ण घोषित गरेको छ भने पाँच जनालाई वैकल्पिक सुचीमा राखेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here